Advocaat

Wat is een advocaat ?

De eerste taak van de advocaat bestaat erin als woordvoerder op te treden voor mensen die in hun rechten bedreigd worden.
Het is zeldzaam dat een burger over de nodige objectiviteit, sereniteit, juridische competentie en welsprekendheid beschikt om alleen voor de rechter te verschijnen. Daarom hebben diegenen die een proces voeren, ‘partijen’ genoemd, altijd al een beroep kunnen doen op een professionele spreekbuis: de advocaat. Hij is opgeleid om mensen bij te staan voor alle rechtbanken en in alle materies zoals: burgerlijke, strafrechterlijke, commerciële, sociale,…
Hij kan veel voor u realiseren door u op voorhand goed te adviseren. Dat is het belangrijkste gedeelte van zijn taak. Door tijdige consultatie en advies worden veel processen vermeden. Daarom wordt de advocaat ook raadsman genoemd. Op basis van zijn gespecialiseerde kennis en ervaring reikt hij eerlijke en juridisch correcte antwoorden op uw vragen aan.

Schakel tijdig een advocaat in

Wacht niet te lang om een advocaat om raad te vragen. Voorkomen is beter dan genezen. Soms is één brief of gesprek voor een advocaat genoeg om een vervelende situatie op te lossen.

Wat kost een advocaat?

Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons). Er bestaan geen vaste tarieven. Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken hij met zijn cliënt maakt.

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:

  • Volgens een uurtarief: de advocaat zal het aantal uren dat hij aan de zaak werkte vermenigvuldigen met het uurtarief. U kunt vragen om op regelmatige tijdstippen op de hoogte te worden gehouden van het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief hangt af van de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, of de zaak dringend is, de aard van de zaak enz.
  • Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage.
  • Volgens de geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.
  • Vast bedrag: de cliënt en de advocaat komen een totaalbedrag overeen.

U kunt vooraf aan uw advocaat een schatting vragen van de kosten en het ereloon. Maak daarover duidelijke afspraken.

Hoe kies ik een advocaat?

U bent altijd vrij een advocaat te kiezen.

Zelfs indien u verzekerd bent voor de kosten en erelonen via een rechtsbijstandsverzekering, is de keuze van advocaat volledig vrij.

Een eerste gratis oriënterend advies kan u bekomen bij de Commissies voor Juridische Bijstand die zitdagen organiseren waar advocaten advies verlenen. (zie volgende rubriek)

Alle advocaten kunnen door hun opleiding en ervaring verschillende soorten zaken behandelen. Daarbij kan een advocaat aanduiden welk soort recht en dus welke soort zaak hij bij voorkeur behandelt. Aangezien advocaten publiciteit mogen maken, vindt u wellicht ook informatie in de Gouden Gids. Veel advocatenkantoren hebben ook een eigen website met informatie.

Niet alle advocaten kiezen uitdrukkelijk voor een voorkeurmaterie en behandelen heel verschillende soorten zaken. U kunt dus ook altijd aan een advocaat vragen of hij de nodige ervaring heeft om uw zaak te behandelen en of hij de zaak wil behandelen. Hij zal u desgevallend doorverwijzen naar een advocaat met bijzondere ervaring.

Juridische eerstelijnsbijstand

De juridische eerstelijnsbijstand wordt in elk gerechtelijk arrondissement georganiseerd door de Commissies voor Juridische Bijstand.

De eerste adviezen worden verleend door advocaten op hieronder vermelde plaatsen en tijdstippen.

Wat mag ik verwachten?
een gratis eerste oriënterend juridisch advies

Wat kan ik vragen?
moet ik antwoorden op deze brief?
welke dienst kan mij verder helpen?
moet ik aanwezig zijn op de zitting?
zit ik op het juiste spoor?
is het de moeite een advocaat te raadplegen?
in welke richting moet ik verder?
kan ik “nog iets ondernemen”?
het antwoord op een eenvoudige juridische vraag

Wat mag ik niet verwachten?
onderzoek en behandeling van uw dossier
controle van uw advocaat
opstellen van een brief of akte
advies in een ingewikkelde zaak
langdurige gesprekken
naam van één advocaat
U kan wel een lijst bekomen met namen van advocaten gespecialiseerd in een bepaalde materie.

Waar kan ik juridische eerstelijnsbijstand krijgen?
Antwerpen: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=2
Brugge: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=3
Brussel: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=4
Dendermonde: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=6
Hasselt: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=7
Gent: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=5
Ieper: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=8
Kortrijk: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=9
Leuven: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=10
Mechelen: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=11
Oudenaarde: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=12
Tongeren: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=13
Turnhout: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=14

Veurne: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=74&textpageid=15