Garantiecertificaat

Garantiecertificaat Bijlage XI bij het K.B. van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Art. 30. [1 § 1. De verantwoordelijke van de kwekerij of handelszaak geeft bij de verkoop van een hond of een kat een waarborg over de gezondheid van het dier.
Daartoe overhandigt hij de koper een behoorlijk ingevuld garantiecertificaat dat overeenstemt met het model in bijlage XI. Een exemplaar van dit certificaat wordt gedurende ten minste zes maanden door de verkoper bewaard. Dit exemplaar wordt ter beschikking gehouden van de controlerende overheid.

Het garantiecertificaat Bijlage XI, vastgesteld in bijlage van het K.B. van april 2007 moet door de handelaar/fokker aan de koper worden overhandigd bij de aankoop van een gezelschapsdier en moet identiek hetzelfde zijn als dit document.

Het is bovendien een boekhoudkundig document en wordt normaal gebruikt als factuur.

Indien u geen apart kasticket of aparte factuur heeft ontvangen moeten het jaar en volgnummer op het garantiecertificaat ingevuld zijn !