Home

Welkom op de site van dierengarantie. Een initiatief van de BSPCA.

Wanneer u dierengarantie nodig hebt helpen we u met raad en daad verder en dit zonder enige kosten.

Deze website werd opgestart om mensen te sensibiliseren en om hen bewust te maken van de crapuleuze praktijken van sommige malafide handelaars/fokkers en om de vele gedupeerde klanten, die na veel ellende en verdriet ook nog eens door de verkoper met een kluitje in het riet worden gestuurd, juridisch wegwijs te maken.

broodfok
Lobke (+) Slowakije 17/5/2012 – België 27/10/2012

Ons doel is dat er een einde komt aan het garantiecertificaat Bijlage XI zoals dat nu bestaat en dat verplicht overhandigd dient te worden aan de klant bij de aankoop van een hond of kat.

De eerste vijf artikelen van het garantiecertificaat bevatten immers een ingewikkelde procedure die in niets verenigbaar is met het Europese secundaire recht (met name richtlijn 1999/44/EG-garantietermijn van twee jaar bij de verkoop van consumptiegoederen, gedefinieerd als roerende lichamelijke zaken). Bovendien is er sprake van een garantieperiode van tien dagen in plaats van twee jaar!

Honden, katten en andere gezelschapsdieren zijn roerende lichamelijke zaken waardoor de verkoop van deze dieren door professionele verkopers aan consumenten onder de toepassing van het consumentenrecht valt. Dit betekent dat elke verkoop plaatsvindt met twee jaar garantie, waarbij er een vermoeden geldt dat gebreken die zich voordoen binnen de zes maanden na eigendomsoverdracht, reeds aanwezig waren op de dag van de verkoop.

De vraag stelt zich overigens of het überhaupt nodig is een garantiecertificaat te overhandigen nu het consumentenrecht in elk geval van toepassing is indien de verkoper handelt in het kader van zijn beroep en de koper een privé persoon betreft.