Vrederechter

Vrederechter

De vrederechter
De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burger staat. Hij houdt zich bezig met alle problemen in verband met het gezinsleven, buurtbewoners en buren, de woning of zaken die ons nauw aan het hart liggen.
Niet voor niets leeft het beeld sterk dat deze rechter een rol speelt in heel veel aspecten van het dagelijkse leven van de burger, en dit van de wieg tot aan het graf.
Hij probeert een antwoord op mensenmaat te geven, liefst in overleg met de partijen.
Dit gebeurt vooral in het kader van een verzoening of minnelijke schikking.

Het vredegerecht is een burgerlijk gerecht: er worden dus geen strafzaken behandeld.
Omdat de vrederechter dicht bij de burger moet staan, is het niet verwonderlijk dat er 187 vredegerechten bestaan in België. Er is één vredegerecht per gerechtelijk kanton.
Een kanton bestaat uit één of verschillende gemeenten, behalve in de grote steden.
Daar bestrijken de verschillende kantons elk een deel van de stad.
Elke vrederechter is bevoegd over zijn kanton, dat gemiddeld 50 000 inwoners telt.

De griffie
In elk vredegerecht is er een griffie. Die dienst bestaat meestal uit een hoofdgriffier, één of meer griffiers en griffiepersoneel.
De griffier heeft niet alleen administratieve taken zoals het verloop van de zittingopvolgen of documenten opstellen of afschriften geven. Hij is ook een volwaardige medewerker van de rechter en officieel bewaarder van veel documenten. In die zin werkt hij mee aan het vlotte verloop van alles wat reilt en zeilt op het vredegerecht.
De meeste griffies zijn tijdens de kantooruren open. Als u op de griffie moet zijn, informeer dan vooraf naar de openingsuren of maak een afspraak.
Op de griffie kunt u enkel inlichtingen krijgen. Raad of adviezen kunt u er niet krijgen.

 De bevoegdheid van de vrederechter
De vrederechter heeft een honderdtal specifieke bevoegdheden. Wij beperken ons hier enkel tot de bevoegdheid voor alle vorderingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 2500 euro. Voor een handelsgeschil van meer dan 2500 euro tussen een consument en een professioneel is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.

Welke vrederechter is bevoegd?
Wie twijfelt, kan een bezoek brengen aan of telefoneren naar het vredegerecht dat het dichtst in de buurt ligt.
Op de website www.juridat.be/kantons/kantons.htm kunt u aan de hand van uw woonplaats ook het voor u bevoegde vredegerecht opzoeken.

 De verzoening
Wanneer de partijen hebben geprobeerd een geschil uit te praten, maar dat heeft niks opgebracht, en aangetekende brieven bieden evenmin een oplossing, dan kunnen de partijen (of een van hen) een verzoening aanvragen. Dit is de stap voor het echte proces.
Een verzoening is vaak de interessantste oplossing voor iedereen. Het is gratis, verloopt zonder formaliteiten en de partijen besparen er zich een dure en tijdrovende procedure mee. De rol die de vrederechter als bemiddelaar kan spelen, wordt vaak onderschat.
Zoals hun naam al zegt, zijn vrede-rechters bij uitstek geschikt om geschillen op te lossen: zij hebben een juridische basis en voldoende praktijkervaring en psychologische kennis om te proberen de partijen met elkaar te verzoenen.

Het proces
Als de vrederechter niet gevraagd wordt om de partijen te verzoenen of als de poging tot verzoening mislukt, dan blijft er geen andere keuze dan een proces in te stellen.
Een procedure voor het vredegerecht is tamelijk eenvoudig, snel en goedkoop.
Wie aan de vrederechter een veroordeling vraagt, noemen we de eiser (of verzoeker).
De partij die opgeroepen wordt zich te verdedigen tegen die eis, is de verweerder (of gedaagde).
Hierna bekijken we de procedure achtereenvolgens van beide kanten.

De verzoening of minnelijke schikking

Het proces