Wetgeving

Wetgeving betreffende de bescherming van de consument dd. 1 september 2004

Over het kopen en verkopen van dieren leven vele vragen. De vragen komen vaak voort uit een situatie waarin het dier komt te overlijden of te kampen heeft met een afwijking of gebrek waarop de eigenaar niet gerekend had, en die geld kost omdat diergeneeskundige behandeling nodig is.

Soms is de verkoper wel bereid om het dier of om (een deel van) de dierenartskosten te vergoeden, maar dit is lang niet altijd het geval.

Het is daarom handig te weten wat uw rechten zijn.

“Bij de verkoop van gezelschapsdieren (bv. honden en katten) is een garantietermijn van twee jaar van toepassing. Indien uw hond of kat na aankoop snel ziek wordt of overlijdt, is de verkoper u verplicht te vergoeden voor uw schade (aankoopprijs; dierenartskosten; morele schade).
Dit volgt uit de bepalingen opgenomen sinds 2004 in het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek).”

Korte uiteenzetting door het OIVO (Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisatie)