Linken Wetgeving

“VRIJWARING VOOR GEBREKEN VAN DE VERKOCHTE ZAAK” EN “BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE VERKOPEN AAN CONSUMENTEN”
(
Burgerlijk Wetboek Boek III artikels 1641 ev)

6/04/2010: Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

27/04/2007: Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

1/9/2004: Wet betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

14/08/1986: Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

Voorwaarden verkoop kittens en katten